Virkesforum 2018

Virkesforum

Välkommen till Virkesforum 2018 den 12 september i Näringslivets Hus, Stockholm. Årets teman är Digitalisering och the Internet of trees och en utblick mot Nordamerika. Dessutom får du en god blandning av aktuella skogliga frågor.

Anmäl dig till Virkesforum 12 september här

Program 

08.30 Registrering och kaffe
09.30 Startar programmet
Skogsindustrins utveckling ur Södras perspektiv Lars Idermark, Södra

Digitalisering och Internet of trees 

Moderator: Anders Rixon, SDC

 • Digitalisering och ny massavedsmätning, Patrik Bäckström, Sveaskog
 • Fjärrmätningens status och framtid, Ulf Klensmeden, Stora Enso
 • Digitaliserad virkeshandel i Finland, Sixten Sunabacka, Tornator
 • Röntgen i sågverk Claes Otterbäck, LOAB
 • Skogens digitala kedja Mia Iwarsson Wide, Skogforsk

Utblick Kanada och USA-marknaden

Moderator: Maria Stenberg, Embassy of Canada

 • Den kanadensiska pappers- och massaindustrin utveckling, Bob Larcoque, Forest Products Association of Canada
 • Utvecklingen av sågverksindustrin i östra Kanada, Michel Vincent, Quebec Forest Industry Council
 • Utvecklingen av sågverksindustrin i västra Kanada
 • Hur påverkar insekter och skogsbränder virkestillgången i Kanada, Canadian Forest Service
 • Svensk export till Nordamerika, (prel) Måns Johansson, Vida

Gott och blandat

Moderator: Marie Wickberg, Mellanskog

 • Lavskrikor, bombmurklor och konsekvenser, Viveka Beckeman, Sveaskog
 • Nyckelbiotoper, samverkan och inventering, Herman Sundqvist, Skogsstyrelsen
 • Spännande framtid med kinesiska ägare, Per Bjurbom, Nordic Paper
 • Hur påverkar Bryssel svensk skogsnäring? Mårten Larsson, Skogsindustrierna
 • Hur går det Svenska Skogen? Åsa Bihl & Cecilia Boman, Svenska Skogen

15.40 Mingel

(Med reservation för ändringar)