Västsvenska kemi- och materialklustret

Anna Holmberg, Skogindustriernas energidirektör, föreläser vid Västsvenska Kemi- och Materialklustrets sammankomst.

Anna Holmberg
Foto: Björn Leijon

Temat för föreläsningen är framgångsrik påverkan i Bryssel samt utfall av reviderad Förnybartdirektivet.

Läs mer om Västsvenska Kemi- och Materialklustret på Johannebergs Science Parks webbplats