Almedalen: Är transporterna en kassako?

Infrastruktur bygger välstånd men industrins upplever att deras önskemål ofta hamnar i kölvattnet.

Skattefrågor inom transportsektorn har debatteras på olika sätt över åren. En aktuell fråga är drivmedelsskatter som under mandatperioden har indexerats och även vägslitageskatten (kilometerskatten). Är ska vi ha miljöstyrande skatter eller finansierande skatter? Är lastbilstransporter främst en inkomst källa? Står trafikslagen för sina samhällsekonomiska kostnader eller bör de beskattas hårdare?

Läs mer om seminariet Är transporterna en kassako?