Kalender

Seminarieserien Resurssmart industri

Digitalt

Seminariet kommer att handla om hur Sverige blir världens starkaste innovationsmiljö inom bioekonomi 2030.

Uppstartsmöte för Utskott för skogsbrukets transporter

Digitalt via Teams

Sedan en tid har frågor kopplade till skogsbrukets transporter ökat i omfattning. Skogsindustrierna och branschen saknar ett tydligare forum...

Trafikverket: Vårt värdefulla vägnät

Digital direktsändning

För att skapa dialog kring vägarnas tillstånd och betydelse i södra Sverige bjuder Trafikverket in till ett digitalt event. Vi samtalar med transportnäringen...

Stam mot krona

Hur IED kan bidra till Green deal?

Digitalt

För närvarande pågår ett intensivt arbete i EU med både ny lagstiftning och många revideringar av befintliga direktiv för att möjliggöra den...

Granbarkborrar i Sverige och Centraleuropa

Hybridevent

Projektet Stoppa Borrarna och Skogsindustrierna välkomnar dig till en eftermiddag med föredrag och diskussioner om bla granbarkborrar,

Digitalisering för hållbar utveckling i skogsbruket

Digitalt

Under konferensen kommer vi att fördjupa oss i hur digitalisering kan bidra till hållbar utveckling i skogsbruket.

Välkommen till Bioekonomiriksdagen 2021 i Skåne!

Digitalt

Välkommen till Bioekonomiriksdag 2020 i Skåne! Två dagar med ledande forskare och företagare inom bioekonomi.

Sverige som innovationsstormakt – Final

Digitalt

Sverige som Innovationsstormakt, ett land som leder den internationella hållbarhetsomställningen och exporterar lösningar på globala problem