Kalender

Stam mot krona

SEB Talks: Är skogen Sveriges största innovationsmaskin?

Digitalt

I SEB Talks den 19 maj tar vi det långa perspektivet och frågar forskare och skogsnäringen hur de ser på skogen som en innovationsmaskin.

Bioekonomins framtida roll i stark västsvensk kemi- och petroleumindustri

Digitalt

Det här är det andra seminariet i seminarieserien ”Resurssmart industri”. Seminariet presenteras av Klimatledande Processindustri.

Mistra Digital Forest Program Conference

Digitalt

In our upcoming program conference, you will hear about exciting results from the program and meet representatives from other programs .

Stam mot krona

Skogens dag i riksdagen

Digitalt

Skogens dag i riksdagen är ett möte mellan politiker, skogsägare och skogens organisationer och företag och arrangeras i år digitalt.

Biolyftet Utbildning

Digitalt

BioLyftet arrangerar med IKEM två utbildningsdagar digitalt för företag som vill höja kunskapen och öka användandet av mer hållbara material

Industrirådet kallar till Industridag 2021 Del 3

Digitalt

Sverige som Innovationsstormakt, ett land som leder den internationella hållbarhetsomställningen och exporterar lösningar på globala problem

Industrirådet kallar till Industridag 2021 Del 4

Digitalt

Sverige som Innovationsstormakt, ett land som leder den internationella hållbarhetsomställningen och exporterar lösningar på globala problem

Industrirådet kallar till Industridag 2021 Final

Digitalt

Sverige som Innovationsstormakt, ett land som leder den internationella hållbarhetsomställningen och exporterar lösningar på globala problem

Industrirådet kallar till Industridag + 2021

Digitalt

Frukost med reflektioner från gårdagen.

Välkommen till Bioekonomiriksdag 2021 i Skåne!

AF Borgen och Lunds universitet, Lund

Välkommen till Bioekonomiriksdag 2020 i Skåne! Två dagar med ledande forskare och företagare inom bioekonomi.