Boka våra talespersoner till Almedalen

Letar du efter personer med expertkunskap till en paneldebatt eller seminarium? Eller vill du boka ett personligt möte? Varmt välkommen att kontakt våra kollegor som är på plats under Almedalsveckan 2023.

Viveka Beckeman

Vd för Skogsindustrierna

Telefon
08-762 79 00
E-post
viveka.beckeman@skogsindustrierna.se

Anna Ryberg Ågren

Direktör, Svenskt Trä

Telefon
+46 8 762 79 98
Mobil
+46 73 392 65 91
E-post
anna.ryberg@svenskttra.se

Magnus Berg

Chef för näringspolitiska avdelningen

Telefon
08-762 79 84
E-post
magnus.berg@skogsindustrierna.se

Linda Eriksson

Ansvarig för nationella skogsfrågor

Telefon
08-762 72 09
E-post
linda.eriksson@skogsindustrierna.se

Mårten O Larsson

Ansvarig för EU-skogsfrågor och bioenergifrågor

Mobil
072-208 02 50
E-post
marten.olof.larsson@skogsindustrierna.se

Helena Sjögren

Ansvarig för miljöfrågor

Telefon
08-762 72 35
E-post
helena.sjogren@skogsindustrierna.se

Johan Bruce

Ansvarig för el- och energifrågor

Telefon
08-762 79 83
E-post
johan.bruce@skogsindustrierna.se

Kai-Yee Thim

Ansvarig för produkt- och produktsäkerhetsfrågor

Mobil
072-243 04 59
E-post
kai-yee.thim@skogsindustrierna.se

Tomas Alsmarker

Innovation och forskning inom träbyggande

Telefon
08-762 79 80
E-post
tomas.alsmarker@svenskttra.se
Torgny Persson

Torgny Persson

Chef för forskning och innovation

Telefon
08-762 79 79
E-post
torgny.persson@skogsindustrierna.se

Susanne Rudenstam

Chef Sveriges Träbyggnadskansli

Telefon
08-762 72 73
E-post
susanne.rudenstam@trabyggnadskansliet.se

Sverker Danielsson

Programledning Mistra Digital Forest och Bioinnovation

Telefon
08-762 79 67
E-post
sverker.danielsson@skogsindustrierna.se
Elektronik på grön bakgrund

Pressfrågor

Telefon
08-762 72 20
E-post
press@skogsindustrierna.se