Skogsindustrierna i Almedalen 2022

Skogsindustrierna är på plats i Almedalen med bland annat "Heta Stolen", mingelmiddag och skogsprat på vår mötesplats i centrala Visby. Flera av våra experter finns på plats. 

Varmt välkommen!

Heta stolen: Makthavare frågas ut av Skogsindustrierna

Under 15 snabba minuter frågas makthavare ut om skogen, klimatet och energin. Utfrågningen leds av Anders Borg, Senior advisor på Springtime-Intellecta.

Måndag 4 juli

 • Kl. 10:00 - 10:15 - Christoph Michalski (Billerud Korsnäs)
 • Kl. 15:00 - 15:15 - Märta Stenevi (MP)

Tisdag 5 juli

 • Kl. 10:00 - 10:15 - Magnus Oscarsson (KD)
 • Kl. 13:00 - 13:15 - Birger Lathi (V)
 • Kl. 14:00 - 14:15 - Jakob Olofsgård (L)
 • Kl. 15:00 - 15:15 - Linda Modig (C)

Onsdag 6 juli

 • Kl. 10:00 - 10:15 - Kashayar Farmanbar (S)
 • Kl. 10:45 - 11:00 - Peter Helander (C)
 • Kl. 11:45 - 12:00 - Gunnar Strömmer (M)
 • Kl. 15:00 - 15:15 - Mats Nordberg (SD)

Samtliga tillfällen sker på Hästgatan 10A, H10

Cirkulärt middagsmingel: Hur bidrar skogsnäringen till ökad cirkularitet?

Under minglet får du möjligheten att träffa våra medlemsföretag
och prata om hur vi gör ännu mer klimatnytta med våra förnybara produkter.

 • När: måndag den 4 juli
 • Tid: kl. 19:00
 • Plats: Trädgården, Kinbergs plats 3

Ta del av anmälan och mer information här.

Vi bjuder på skön musik, härlig mat och gott sällskap. För mer info eller frågor kontakta: elin.back@skogsindustrierna.se.

Skogsprat i Almedalen - kom och ta en fika med oss på Hästgatan 10 mitt i centrala Visby 

Här kan du ta en kaffe, prata med våra experter och ta del av vår utställning där vi visar upp innovativa och roliga produkter gjorda av trä. 

 • När: söndag-torsdag mellan klockan 09:00-16.00
 • Plats: Hästgatan 10, H10. 

Utmanas utveckling av värnat vatten?

Vi är alla beroende av vatten. En resurs vi behöver hushålla med och som vi påverkar när vi använder. Påverkan behöver vara reglerad. Men kraven kan för nya eller förnyade verksamheter vara så hårda att utvecklingen bromsas och vi behöver värdera vilken miljönytta som väger tyngst.

 • När: måndag den 4 juli
 • Tid: kl. 16:00-16:45
 • Plats: Kinbergs plats 3, trädgården, "Matsalen"
 • Evenemangstyp: debatt/panelsamtal

Här kan du ta del av mer information om arrangemanget.  

Hur säkerställer vi industrins behov av el till en konkurrenskraftig kostnad?

Hur tänker politiken säkerställa industrins behov av el till en konkurrenskraftig kostnad idag och i framtiden? Vilka har den bästa energipolitiken för att möta industrins klimatomställning?

 • När: måndag den 4 juli
 • Tid: kl. 16:00-16:45
 • Plats: Kinbergs plats 3, trädgården
 • Evenemangstyp: debatt/panelsamtal

Här kan du ta del av mer information om arrangemanget.

Fossilfria godstransporter - utmaningar, möjligheter och hinder för omställningen till fossilfrihet

Inrikestransporter svarar för nästan en tredjedel av Sveriges totala utsläpp och godstransporter står för cirka en fjärdedel av dessa. För det tunga segmentet på lastbil finns få alternativ till att minska utsläppen. Hur kan vi accelerera denna omställning? Vilka exempel kan vi lära av? Hur säkerställer vi industrins behov av transporter till en konkurrenskraftig kostnad?

 • När: måndag den 4 juli
 • Tid: kl. 17:00-18:00
 • Plats: Kinbergs plats 3, trädgården
 • Evenemangstyp: debatt/panelsamtal

Här kan du ta del av mer information om arrangemanget.

Utan tillstånd stannar Sverige

Samhället ska ställa om vilket innebär förändringar och investeringar. Detta kräver tillståndsprocesser enligt miljöbalken. Men processerna ställer till det och antalet ansökningar minskar. Hur ser vi till att inte Sverige stannar? Hur vi kan lösa detta diskuteras av företrädare för näringslivet och politiken.

 • När: måndag den 4 juli
 • Tid: kl. 18:00-18:45
 • Plats: Kinbergs plats 3, trädgården, "Matsalen"
 • Evenemangstyp: debatt/panelsamtal

Här kan du ta del av mer information om arrangemanget.

Kan skogsnäringen matcha förväntningar på jämställdhet?

Hur skogen brukas idag påverkar hur den ser ut om 100 år, detsamma gäller jämställdheten. Nästan 40 % av alla skogsägare är kvinnor, men av de som jobbar inom jord- och skogsbruk är kvinnor endast 25 %. Hur formar det skogen? Skogsnärningen är på många sätt mansdominerad, men i toppen i företag och skogsägarföreningar finns många kvinnor på VD-posterna. Hur ser ungdomarna som ska ta över skogsförvaltningen och jobben inom skogsindustrin på förutsättningarna för kvinnor i branschen? Kan de som idag har ledande positioner i branschen matcha deras förväntningar? Hur ser jämställdheten ut i skogen om 100 år?

Medverkande

 • Viveka Beckeman, VD Skogsindustrierna
 • Helena Lindahl, riksdagsledamot (C)
 • Lotta Lyrå, VD Södra Skogsägarna
 • Monica Haider, riksdagsledamot (S)
 • Elisabeth Heden, LRF Ungdom
 • Sara Wiinikka, Ombudsman Pappers

Praktiskt information:

 • När: tisdag den 5 juli
 • Tid: kl. 14:15-15:00
 • Plats: Bakgården, Mellangatan 11
 • Evenemangstyp: seminarium

Här kan du ta del av mer information om arrangemanget.

Det nya industriutsläppsdirektivet (IED) - ett hot mot klimatomställningen?

För att klara omställningen i Europa, Green Deal, behövs effektiva tillståndsprocesser. Dessa regleras i Industriutsläppsdirektivet (IED) som nu revideras. Direktivet blir mer omfattande men säger sig också vilja underlätta innovation och omställning. Är det möjligt att förena dessa?

 • När: onsdag den 6 juli
 • Tid: kl. 9:00-10:00
 • Plats: Hamngatan 3, "Svenskt Näringslivs trädgård"
 • Evenemangstyp: seminarium/föreläsning

Här kan du ta del av mer information om arrangemanget.