Virkesforum 2017

Ulf Johansson:

Ulf Johansson på IKEA berättade att Kina är världens största producent och konsument av träpanel och papper. Många trender som nya livsstilar, digitalisering, och ökat hållbarhetstänk ökar efterfrågan på hållbar träråvara.

Linda Rosén, vice vd på Lindbäcks, berättade om Lean-resan i produktionen: ”Var hundrade minut har vi en färdig lägenhet!”

”Att bygga på höjden i trä är något som ökar kraftigt i Sverige”. Anders Carlsson på Derome räknar upp några av de fördelar som trä har jämfört med andra material.

Både Skogsindustrierna och landsbygdsministern var mycket glada över resultatet i omröstningen om LULUCF, som genomfördes i EU-Parlamentet samtidigt som Virkesforum pågick. Lite mer moloket blev det i publiken när ministern gav beskedet att nationella skogsprogrammet dröjer till nästa vår.

”För svensk skogsindustris vidkommande är varken Brexit eller Trump en direkt avgörande faktor, utan framför allt en mer allmänt protektionistisk politik som kan slå mot en så exportberoende nation som Sverige.” sa Mats Kinnwall, Skogsindustrierna.

Biodrivmedel - har det bara börjat? JA! Säger Anders Hultgren på SCA.

Vad har du på dig? Olje- eller skogsbaserade kläder? Risken är stor för det förstnämnda. Bioekonomin omfattar många områden. Lars Winter på Domsjö pratade om skogen som stabil grund för bioekonomin.

För att bioekonomin ska få full utväxling behöver vi säkra virkesförsörjningen menade Karl-Henrik Sundström på Stora Enso. ”När vi har en global uppvärmning, varför har det då inom EU inte satts en enda kvot på hur mycket olja och kol vi får utvinna, eller hur mycket plast vi får tillverka? Varför ger man sig på den enda förnybara råvaran, skogen, och försöker begränsa uttaget där?”

Virkesforum 2017 arrangerades den 13 september. Dagen inleddes med en utblick mot den spännande marknaden Kina och avslutades med framtidsspaning kring bland annat skog, drivmedel och bioekonomi. Däremellan gjordes nedslag i sågverksnäringen och träbyggnadsunder.