Virkesforum 2019

Virkesforum

2019 års tema på Virkesforum är råvarutillgång, energi och investeringar samt en utblick på Centraleuropa och granbarkborrar. Dessutom får du en god blandning av aktuella skogliga frågor.

Tid: 11 september, kl 9.30-16.30. Kaffe serveras från 08.30.
Dagen avslutas med ett mingel

Plats: Industrisalen, Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

Deltagaravgift: 2 950 kr plus moms

Anmäl dig till arrangemanget här.

Program

Tema råvarutillgång

Moderator: Mårten Larsson, Skogsindustrierna

 • Skogsindustrins råvarubehov - Henrik Sjölund, Holmen
 • Behov av biomassa i andra sektorer - Karin Byman, IVA
 • Hur ökar vi fotosyntesen? - Rolf Björheden, Skogforsk
 • Vad säger politikerna? - Isak From (S), Rebevcka le Moine (MP), Peter Helander (C), John Widegren (M)

10.50-11.20 - Kaffe

Tema Tyskland/Centraleuropa

 • Granbarkborrar i Centraleuropa - Tomáš Hlásny, Czech University of Life Sciences
 • Effekter på virkesmarknaden - Christian Skilich, Mondi
 • Skogsindustrins utveckling i Tyskland - Carsten Doehring, Deutsche Säge- und Holzindustrie

12.20-13.20 - Lunch

Tema Energi

Moderator: Helene Samuelsson, Sveaskog

 • Pellets, energi, skog & bioprocesser - Jaano Haidla, Granuul Invest
 • Preem och biodrivmedel - Sören Eriksson, Preem
 • Kommer biodrivmedel från skogen flyga? - Henrik Brodin, Södra
 • Förnybarhetsdirektivet – vad innebär det? Karin Tormalm, Skogsindustrierna

14.40 - Kaffe

Tema investeringar och strukturomvandling

Moderator: Carina Håkansson, Skogsindustrierna

 • Framtiden efter Bergvik - Anders Grånäs, Dalarnas försäkringsbolag
 • Silvestica Green Forest - Rickard Lehmann, CRK Forest
 • Metsä Group's investments - Juha Mäntylä, Metsä Group

16.00-17.00 - Mingel