Virkesforum 2019

”Med SCB:s nya statistik över andelen skog som inte brukas kan vi konstatera att Sverige har nått och med råge passerat riksdagens arealmål för skogsmark som ska undantas från brukande.” Det konstaterade Linda Eriksson, när hon hälsade välkommen till Virkesforum.

Henrik Sjölund, Holmen, lyfter paradoxen: Fler och fler förstår skogens och skogsprodukters klimatnytta samtidigt som vi brukar lite mindre skog i Sverige för varje dag som går. ”Ska vi göra mer måste vi bruka mer.”

Karin Byman, projektledare på IVA för Vägval för klimatet, lyfte resultaten i den nya rapporten “Så klarar Sveriges transporter Klimatmålen”.

Professor Rolf Björheden, Skogforsk, gav många aha-upplevelser under sin pedagogiska genomgång av fotosyntes, kolsänkor och substitutionseffekt. "Den brukade svenska skogen binder årligen tre gånger så mycket koldioxid som landets totala utsläpp. Det glömmer vi ofta, för det får vi inte skicka in till EU när vi klimatrapporterar."

Tomáš Hlásny, Czech University of Life Sciences Prague, tecknade en dyster bild av granbarkborrareangreppen i Tjeckien, men han hade också förslag på hur landet bör jobba framåt för att hantera angreppen bättre.

Preems Sören Eriksson spådde att förändringstakten kommer att öka och vara snabbare än någonsin för drivmedelsmarknaden. Sedan 2009 har hittills 21 raffinaderier stängts i Europa.

”I Sverige måste vi ställa oss frågan om vi vill börja utveckla biodrivmedel i stor skala själva eller om vi vill fortsätta importera biodrivmedel.” sa Henrik Brodin Södra när han talade under rubriken ”Kommer biodrivmedel från skogen flyga?”

På Virkesforum 2019 diskuterades råvarutillgång, bioenergi från skogen, investeringar samt angreppen av granbarkborrar i Centraleuropa.

Presentationer från dagen