Skogsnäringsveckan 2018

Foto: Johan Ardefors

Skogsnäringsveckan är Sveriges viktigaste mötesplats för den svenska skogsnäringssektorn.

Den årliga Skogsnäringsveckan inbjuder till samtal och diskussion mellan de som kan påverka utvecklingen och bidra till en växande bioekonomi – industriledare, innovatörer, forskare, tjänstemän, politiker och miljöspecialister. Genom Skogsnäringsveckan skapar vi en mötesplats för att nätverka och diskutera aktuella frågor.

Axplock från Skogsnäringsveckan 2018:

  • Måndag 16 april Föreningen Skogens årsmöte
  • Tisdag 17 april Forum för biokonomi – mötesplats som bl a sätter fokus på regionernas roll i utvecklingen av svensk bioekonomi samt skogsnäringens bidrag för att nå målet att Sverige ska bli klimatneutralt 2045.
  • Torsdag 19 april Föreningen Skogen: Skogens dag i riksdagen.
  • Torsdag 19 april KSLA och IVA: gemensamt seminarium: Räcker virket från skogen?
  • Torsdag 19 april Näringsdepartementet seminarium Vad innebär Brexit för svensk skogsindustri?
  • Fredag 20 april KSLA seminarium Smart biomass for future materials om framtida material och innovation inom biomassa.   

Den svenska skogens historia