Klimatsmart karriär

– innovation och sund arbetskultur hör ihop

Foto: Sara Kvarfordh Samtal på Klimatsmart karriär

Måndag 24 april arrangerades en after work där studenter, industriledare och entreprenörer träffades för att inspirera och lära av varandra. Kvällen inleddes med tre inspiratörer: Mikael Hannus från Stora Enso, Niklas Gilmark från Allvar och Pia Wågberg från RISE Bioeconomy för att gå över i speed dating mellan företagen och studenterna och avslutas med en paneldiskussion.

– Många pratar om nanocellulosa – vi gör det. Vi använder det i kartonger så att vi kan använda mindre fiber i varje förpackning, sa innovationschef Mikael Hannus när han talade om dagens och morgondagens innovationer inom skogsindustrin.

Niklas Gilmark som utvecklar underkläder av svensk skog fick personifiera entreprenörerna inom skogsindustrin.

– Folk vill veta var produkterna de köper kommer ifrån. Spårbarhet kommer bli allt viktigare även för textil, sa Niklas och drog paralleller till mat där vi sedan länge har medvetna konsumenter.

Pia Wågberg berättade om det nya forskningscentrumet Digital Cellulosa.

– Cellulosa i kombination med elektroaktiva material kommer ge helt nya typer av aktiva förpackningar som till exempel kan känna av sin omgivning och ändra sina egenskaper, eller pappersrullar som kan lagra elenergi från solceller och vindkraftverk, sa Pia Wågberg.

Under panelsamtalet diskuterade man hur skogsindustrin kan möta upp studenternas förväntningar på sin kommande arbetsplats. Som utgångspunkt hade man en enkät som studenterna besvarat i förväg där sund arbetskultur och arbetsgivare som tar hand om sina medarbetare toppade listan på vad studenterna tyckte var viktigt. En stor del av diskussionen kom därmed att handla om värderingar och ledarskap. Panelen var rörande överens om att en sund och bra företagskultur är en förutsättning för innovation och kreativitet.