Forum för Bioekonomi under Skogsnäringsveckan 2017

Foto: Laisné Roussel Bioekonomiskt Forum på Skogsnäringsveckan 2017

Bioekonomiskt Forum 2017: En arena för branschen och samhällsintressenter att mötas för att diskutera aktuella frågor med koppling till skogsnäringen. I 150 år har skogsnäringen mötts för att ge insikt och inspiration - och säkra utvecklingen av en livskraftig skogsindustri.

2017 års program fokuserade på träbyggande och innovation. Forskare, politiker, bygg- och teknikchefer samt forsknings- och innovationschefer kom för att ge sin syn på hur vi kan få bioekonomin att växa och oljeberoendet att minska.