Filmer från Forum för Bioekonomi 2018

Carina Håkansson, vd, Skogsindustrierna, inleder Forum för bioekonomi 2018

Bringing back the positive role of sustainable wood to the international agenda

Tema Värmland – regional konkurrenskraft – varför, vad och hur?

Den växande bioekonomin lyfter ett hållbart Sverige