Filmer från Forum för Bioekonomi 2019

Bioekonomin i Europa och Sverige – hur kan den växa?


Ibrahim Baylan, näringsminister, inledningstalar
om skogsnäringens betydelse för Sverige och hur regeringens näringspolitik kan bidra till den växande bioekonomin.

Jyrki Katainen, vice ordförande i EU-kommissionen skickar en videohälsning om bioekonomi från Bryssel.

Maria Åsenius, kanslichef för EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström samtalar med moderator om hur EU:s handelspolitik utvecklas.

Vägen efter EU-valet

Europaparlamentarikerna Fredrik Federley (C) och Jytte Guteland (S) ger sin syn på EU:s framtid och skogens roll i EU-politiken under nästa mandatperiod.

Hur påverkas industrin av EU?

Svenskt Näringslivs Jan-Olof Jacke och Santhe Dahl från Vida AB, ger näringslivets och skogsindustrins perspektiv på det europeiska parlamentsvalet och Brexit – vilka konsekvenser kan de få för industrin?

Skogsindustrins konkurrenskraft 

Anna Holmberg från Skogsindustrierna berättar om arbetet i Bryssel för att stärka skogsindustrins konkurrenskraft i aktuella lagstiftningsprocesser.

Tal av HMK Carl XVI Gustaf och prisutdelning


Greve Carl Bernadottes skogspris
– Kerstin Ekman. Utmärkelsen går till en person som gjort det svenska skogsbruket utomordentliga tjänster.

Guldkvisten – Martin Forsén, Johanna Witzell och Urban Emanuelsson. Guldkvisten delas ut till personer som gjort värdefulla insatser för skog och skogsbruk i Sverige.

Kompetensutvecklingspriset från Gunnar Sundblads forskningsfond – Per-Olof Syrén. Priset ska bidra till insikter om nya process- och produktmöjligheter inom massa- och pappersindustrin.

Det är nu det händer – ökad efterfrågan på skogsindustrins produkter

Vad säger FNs klimatpanels senaste rapport om klimatförändringarna?

Markku Rummukainen, svensk rapportör till FN:s klimatpanel och forskare vid Centrum för miljö- och klimatforskning, guidar genom IPCC:s rapport om insatser för att begränsa temperaturhöjningen. IPCC förespråkar massiva insatser för att hålla temperaturökningen under 1,5 grader. Vad innebär det, och på vilka sätt kan skogen bidra?

Så här kan skogsnäringens klimatbidrag öka.

Carina Håkansson, VD Skogsindustrierna, om vad som krävs för att skogsindustrin
ska accelerera sitt bidrag till den växande bioekonomin.

Hållbar tillgång på el – finns risken för effektbrist?

Magnus Hall, VD Vattenfall, Ulf Moberg, teknisk chef på Svenska Kraftnät, och Henrik Sjölund, VD Holmen, pratar hållbar energiförsörjning och skogens roll som stor elkonsument och producent av bioenergi.

Går det att ta ut mer råvara ur skogen?

Stor efterfrågan på bioekonomiprodukter väcker frågan om det går att ta ut mer virke ur skogen. Samtal med Linda Eriksson, Skogsindustrierna, Martin Holmgren, Stora Enso, och forskaren Tomas Lundmark från SLU.

Frågan går sedan vidare till riksdagsledamöterna Jessica Rosencrantz (M) och Maria Gardfjell (MP) för att reda ut prioriteringar och politiska mål.

Omvärldsspaningar – nya perspektiv på hur det fossila lämnar plats för det förnybara


Hur kan framtiden te sig när det fossila fasats ut?

Spaningar av Gunnar Wetterberg, historiker, Armita Golkar, doktor i psykolog, Göran Everdahl, journalist, Lovisa Madås, grundare av AGFO.se, samt Fabian Sandegård och Joakim Rydén, initiativtagare till Studentmanifestet.

Skogsindustriernas ordförande summerar dagen som avslutas med sång av Micke Holm som vann Talang 2019 men vanligtvis arbetar på SCA Munksund utanför Piteå.