Tidigare Forum för Bioekonomi under Skogsnäringsveckan

Onsdagen den 10 april samlades hundratals intressenter på Münchenbryggeriet och nätverkade och samtalade om bioekonomins möjligheter och utmaningar. Fokus för Forum för bioekonomi 2019 var EU-valet och europapolitiken.

Pressbilder från Forum för Bioekonomi 2019  

Filmer från Forum för Bioekonomi 2019

Program 

TEMA EU:
Hur påverkas svenska skogsnäringen av EU-valets resultat?


En videohälsning om bioekonomi från Jyrki Katainen, vice ordförande i EU-kommissionen.

 • Bioekonomin i Europa och Sverige – hur kan den växa?
  Ibrahim Baylan, näringsminister, inledningstalade om skogsnäringens betydelse för Sverige och hur regeringens näringspolitik kan bidra till den växande bioekonomin.

  Jyrki Katainen, vice ordförande i EU-kommissionen skickade en videohälsning om bioekonomi från Bryssel. Maria Åsenius, kanslichef för EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström samtalade med moderator om hur EU:s handelspolitik utvecklas.
 • Vägen efter EU-valet
  Europaparlamentarikerna Fredrik Federley (C) och Jytte Guteland (S) gav sin syn på EU:s framtid och skogens roll i EU-politiken under nästa mandatperiod.
 • Hur påverkas industrin av EU? 
  Svenskt Näringslivs Jan-Olof Jacke och Svante Dahl, Vida, gav näringslivets och skogsindustrins perspektiv på det europeiska parlamentsvalet och Brexit – vilka konsekvenser kan de få för industrin?

Skogsindustrins konkurrenskraft 

 • Anna Holmberg från Skogsindustrierna berättade om arbetet i Bryssel för att stärka skogsindustrins konkurrenskraft i aktuella lagstiftningsprocesser.

Vilhelm Moberg går till skogs

 • Augustprisnominerade journalisten Jens Liljestrand berättade om författaren Vilhelm Mobergs relation till skogen, medverkade gjorde även författaren Kerstin Ekman, vinnare av årets Greve Carl Bernadottes Skogspris.

Tal av Hans Majestät Kung Carl XVI Gustaf 

Prisutdelning  

 • Greve Carl Bernadottes skogspris – Kerstin Ekman
  Utmärkelsen går till en person som gjort det svenska skogsbruket utomordentliga tjänster

 • Guldkvisten – Martin Forsén, Johanna Witzell och Urban Emanuelsson
  Guldkvisten delas ut till personer som gjort värdefulla insatser för skog och skogsbruk i Sverige.

 • Kompetensutvecklingspriset från Gunnar Sundblads forskningsfond – Per-Olof Syrén Priset ska bidra till insikter om nya process- och produktmöjligheter inom massa- och pappersindustrin.

TEMA: Det är nu det händer – ökad efterfrågan på skogsindustrins produkter

 • Vad säger FNs klimatpanels senaste rapport om klimatförändringarna?
  Markku Rummukainen, svensk rapportör till FN:s klimatpanel och forskare vid Centrum för miljö- och klimatforskning, guidade genom IPCC:s rapport om insatser för att begränsa temperaturhöjningen. IPCC förespråkar massiva insatser för att hålla temperaturökningen under 1,5 grader. Vad innebär det, och på vilka sätt kan skogen bidra?

 • Så här kan skogsnäringens klimatbidrag öka
  Carina Håkansson, VD Skogsindustrierna, om vad som krävs för att skogsindustrin ska accelerera sitt bidrag till den växande bioekonomin.

 • Hållbar tillgång på el – finns risken för effektbrist?
  Magnus Hall, VD Vattenfall, Ulf Moberg, teknisk chef på Svenska Kraftnät, och Henrik Sjölund, VD Holmen, pratade hållbar energiförsörjning och skogens roll som stor elkonsument och producent av bioenergi.

 • Går det att ta ut mer råvara ur skogen?
  Stor efterfrågan på bioekonomiprodukter väcker frågan om det går att ta ut mer virke ur skogen. Samtal med Linda Eriksson, Skogsindustrierna, Martin Holmgren, Stora Enso, och forskaren Tomas Lundmark från SLU. Frågan går sedan vidare till riksdagsledamöterna Jessica Rosencrantz (M) och Maria Gardfjell (MP) för att reda ut prioriteringar och politiska mål.

TEMA: Omvärldsspaningar – nya perspektiv på hur det fossila lämnar plats för det förnybara


Framtidspaningar om skogen av historiker Gunnar Wetterberg

 • Hur kan framtiden te sig när det fossila fasats ut?
  Spaningar av Gunnar Wetterberg, historiker, Armita Golkar, doktor i psykolog, Göran Everdahl, journalist, Lovisa Madås, grundare av AGFO.se, samt Fabian Sandegård och Joakim Rydén, initiativtagare till Studentmanifestet.

 • Skogsindustriernas ordförande summerade dagen som avslutades med sång av Micke Holm som vann Talang 2019 men vanligtvis arbetar på SCA Munksund utanför Piteå.