Bioekonomidagen 2020

Bioekonomiriksdagen 2020 i Lund kommer att ha fokus på bioekonomi, hållbara produkter och restströmmar från livsmedel och jordbruk.

Bioekonomiriksdagen 2020 arrangeras den 4-5 november av BioInnovation och samarrangeras av Region Skåne, Lunds universitet, BioInnovation, IKEM och Skogsindustrierna. Mer info kommer framöver.