Forskningsagendans dag 2019

Darja Isaksson, generaldirektör, Vinnova

Darja Isaksson, GD, Vinnova

Anna Bergquist Ahlstrom-Munksjö

Anna Bergquist, Vice President Insulation, Ahlstrom-Munksjö
Foto: Johan Olsson

Torgny Näsholm SLU

Torgny Näsholm, professor, SLU och årets Marcus Wallenbergpristagare
Foto: Johan Olsson

Robert Andren, generaldirektör, Energimyndigheten

Robert Andrén, GD, Energimyndigheten

Mikael Hannus, Stora Enso

Mikael Hannus, Vice President Group Innovation and R&D, Stora Enso

Ingrid Petersson, generaldirektör, Formas

Ingrid Petersson, GD, Formas

Fokus för Forskningsagendans dag 2019 var utveckling av befintliga processer och produkter, stärkt konkurrenskraft samt forskningsfinansiering.

Programmet tog sin utgångspunkt i skogsnäringens forskningsagenda som är en sammanställning av skogsnäringens gemensamma forsknings- och utvecklingsbehov.

Skogsnäringen och forskarsamhället är överens om att skoglig- och skogsindustriell forskning ska bidra till att:

  • Öka tillväxten i hållbart brukad skog
  • Stärka konkurrenskraften i befintliga produkter och processer
  • Utveckla nya biobaserade produkter
  • Öka det industriella träbyggandet

Ladda gärna ner presentationer och filmer från Forskningsagendans dag 2019 här på sidan.

Carina Håkansson, VD, och Torgny Persson, forsknings- och innovationsdirektör, Skogsindustrierna

Carina Håkansson, vd och Torgny Persson, forskning- och innovationsdirektör, Skogsindustrierna.