Forskningsagendans dag 2018

Stort engagemang och intresse bland deltagarna – tack alla ni som kom!

Anna Wiberg, programchef på BioInnovation minglar och pratar om bioekonomi

Ann-Britt Edfast, ny FoU-chef för Sveaskog

Carina Håkansson, vd på Skogsindustrierna, blir glad när hon ser företagets före detta kommunikationschef Åsa Bihl

Maria Gustafsson på SIS arbetar med standardisering och LCA och fick under dagen veta var branschen är på väg

Ola Schultz-Eklund från Holmen pratar viktiga områden för utveckling med Jan Winzell från Sveaskog

Peter Åslund representerade Innovationsmyndigheten Vinnova

Carina Håkansson och Torgny Persson hälsar Henrik Sjölund, vd och koncernchef på Holmen välkommen

Catrin Gustafsson, chef för innovationer och nya affärer på Södra

Per Andersson, platschef på Derome, talade om hur vi smartare kan ta tillvara på råvaror

Magnus Edin, vd på Sunpine, talade om tallolja som en del av framtidens hållbara bränslen

Charlotte Bengtsson på Skogforsk talade om digitaliseringen som möjliggörare för hållbar utveckling

Karl Henrik Sundström, vd och koncernchef Stora Enso, och Mikael Hannus, innovationschef Stora Enso

Karl Henrik Sundström, vd och koncernchef på Stora Enso, talade om hur allt vi idag gör från fossila bränslen i framtiden kan göras av skogsråvara

Genom innovation och materialforskning ökar konkurrenskraften, nya miljövänliga produkter skapas, och vi attraherar nya talanger till skogsnäringen, sa Magnus Wikström, teknisk direktör på BillerudKorsnäs.

Ola Schultz-Eklund, teknisk direktör Holmen, berättade att de har gjort Iphone-kartonger i tolv år

Per Embertsén, R&D Manager SCA, berättade att de nu kan tillverka wellpapp i runda former

På främre raden syntes Magnus Wikström, teknisk direktör BillerudKorsnäs och Jan Winzell, chef affärsutveckling och innovation på Sveaskog

Magnus Wikström, teknisk direktör på BillerudKorsnäs

Torgny Persson, forsknings- och innovationsdirektör på Skogsindustrierna, minglade med gästerna

Charles Brand på Tetra Pak lyfte fram vikten av återvinning och berättade om företagets spännande resa

Sandra Frank, marknadschef på Folkhem, berättade om de positiva effekterna av deras val att bara bygga hus av trä

Daniel Söderberg från Treesearch berättade om forskningsplattformens spännande utveckling och om vikten av samverkan

Den 10 januari 2018 lanserades Skogsnäringens Forskningsagenda 4.0 och ca 200 personer från industri, akademi, forskning, stiftelser och politik samlades på IVA konferenscenter i Stockholm.

Det imponerande programmet innehöll 20 starka namn inom branschen. De gemensamma målen är:

  • öka tillväxten i hållbart brukade skogar,
  • stärka konkurrenskraften,
  • utveckla nya biobaserade produkter, samt att
  • öka det industriella träbyggandet.

Tillsammans ska dessa satsningar leda övergången till ett fossilfritt samhälle, men dubblerade investeringar i forskning krävs och ökat samarbete inom branschen är nödvändigt.

Skogsnäringens forskningsagenda är en sammanställning av skogsnäringens gemensamma forsknings- och utvecklingsbehov. Agendan är framtagen av skogsnäringen och forskarsamhället. Totalt har ett hundratal personer bidragit aktivt genom workshops, referensgrupper och enkäter.

Se fler bilder och läs pressmeddelandet från dagen här.

Ladda ner och beställ Skogsnäringens Forskningsagenda 4.0 här.