Forskningsagendans dag

För tillväxt i världens bioekonomi

Foto: CELLINK AB

Skogsnäringens forskningsagenda 4.0 är en sammanställning av skogsnäringens gemensamma forsknings- och utvecklingsbehov, framtagen av skogsnäringen och forskarsamhället genom workshops, referensgrupper och enkäter.

Skogsindustrierna har därför bjudit in till spännande dagar om aktuell skoglig forskning 2017, 2018 och 2019. Läs mer och ladda ner presentationer från de föregående Forskningsagendans dag här på webbplatsen. 

Skogsnäringen och forskarsamhället är överens om att skoglig och skogsindustriell forskning ska bidra till att:

  • Öka tillväxten i hållbart brukad skog
  • Stärka konkurrenskraften i befintliga produkter och processer
  • Utveckla nya biobaserade produkter och tjänster
  • Öka det industriella träbyggandet

Har du frågor om Forskningsagendans dag?

Nästa Forskningsagendans dag planeras till januari 2021. Mer information och inbjudan kommer senare. Har du frågor om dagen, kontakta Torgny Persson, ansvarig för forsknings- och innovationsfrågor.