Livesändning med nätverket Wood Be Better

EU efter Coronakrisen - hur förändras politiken och hur påverkas svensk skogsnäring?

Se livesändningen i efterhand här

Coronakrisen är fortsatt akut, varför många länder och näringar är fokuserade på att hantera nuet. Samtidigt ser vi en växande diskussion om hur EU-politiken bör utformas efter att den mest akuta fasen är över.

Ett av EU-kommissionens flaggskeppsinitiativ är den europeiska gröna given, the European Green Deal. Den kommer att omfatta politiska förslag inom en lång rad områden, som rör till exempel industri, energi, transporter, klimat, miljö och handel.

För den svenska skogsnäringen innebär den gröna given möjligheter, exempelvis i fråga om träbyggande, förnybar energi och cirkulär ekonomi. Men given kan också innebära risker, till exempel beroende på hur mål definieras för biologisk mångfald och hållbara produkter.

Medverkande talare på livesändningen var Europaparlamentarikerna Fredrick Federley (C), Pär Holmgren (MP), Jessica Polfjärd (M) och Erik Bergkvist (S).

Torbjörn Haak, Ambassadör och biträdande myndighetschef vid Sveriges ständiga representation vid Europeiska Unionen kommer att ge sin bild över det aktuella läget i Bryssel.

Vi fick också kommentarer och inspel från näringen av Karin Perers, ordförande för Mellanskog, Björn Lyngfeldt, kommunikationsdirektör på SCA och Gunnar Lindén, LRF Skogsägarna.

Frågor som diskuterades:

  • Hur kommer Coronakrisen att förändra EU-politiken?
  • Vilka förändringar kan vi förvänta oss?
  • Kommer inriktning och målsättningar för den gröna given att ligga fast?
  • Hur kommer den svenska skogsnäringen att påverkas?