Redo för den gröna återhämtningen

Carina Håkanssons almedalshälsning

Hade vi träffats i Almedalen hade jag pratat med dig om vad skogsindustrin behöver för att kunna bidra fullt ut i den gröna återhämtningen.

I min film trycker jag på att skogsindustrin är redo för att bidra i den gröna återhämtningen. Människor behöver våra produkter och vi kan öka vår produktion och export. Och vi kan skapa nya arbetstillfällen. Men vi behöver hjälp av politiker och beslutsfattare att:

  • Göra kloka avvägningar mellan miljö och produktion i skogen för att öka tillgången på biomassa.
  • Öka det industriella träbyggandet. 
  • Öronmärka pengar i höstens forskningsproposition för att utveckla än mer miljvänliga processer och nya biobaserade produkter som kan fasa ut de fossila.