Program 20 april kl. 10-15

Forum för Bioekonomi 2021

Info om programmet

Välkommen till Forum för Bioekonomi

Viveka Beckeman, vd Skogsindustrierna, och moderator Niklas Ekdal inleder dagen.

Näringsministern om skogens roll för en växande bioekonomi

Näringsminister Ibrahim Baylan talar om grön omställning och innovation för framtida konkurrenskraft. Frågestund med moderator kring utmaningar och förutsättningar.

Hållbar konsumtion i den gröna återhämtningen

Varför är denna fråga aktuell för oss inom skogsnäringen?
Kerstin Hallsten, chefsekonom på Skogsindustrierna

IKEA har åtagit sig att bli 100% cirkulära fram till 2030 – hur ska det gå till?
Jonas Carlehed, hållbarhetschef på IKEA Sverige

Diskussion med våra proffstyckare
Maria Wetterstrand, samhällsdebattör och vd för Miltton Europe samt Karin M Ekström, professor vid Högskolan i Borås

Tal av Hans Majestät Kung Carl XVI Gustaf följt av prisutdelningar

Följande priser uppmärksammas:

Greve Carl Bernadottes skogspris
Utmärkelsen går till en person som gjort det svenska skogsbruket utomordentliga tjänster.

Guldkvisten
Guldkvisten delas ut till personer som gjort värdefulla insatser för skog och skogsbruk i Sverige.

Kompetensutvecklingspriset från Gunnar Sundblads forskningsfond
Priset ska bidra till insikter om nya process- och produktmöjligheter inom massa- och pappersindustrin.

Young Researcher’s Award
Priset går till en forskare som forskat i max fem år efter erlagd doktorsexamen i forskningsprojekt med tydlig koppling till pappers- och massaindustrin och dess produkter och processer.

Träpriset
Priset är en av de främsta utmärkelserna inom svensk arkitektur och delas ut vart fjärde år av branschorganisationen Svenskt Trä.

Lunchpaus

Skogsbruk för hållbar utveckling

Hållbar utveckling - en resa i tid och tre dimensioner
Magnus Berg, näringspolitisk chef, Skogsindustrierna

Ett globalt perspektiv på skogsbruk för hållbar utveckling
Martin Forsén, ordförande SilviPar AB och Burapha AgroForestry Co Ltd

Framtidens skogsbruk
Sverker Danielsson, programchef för Mistra Digital Forest
Charlotte Bengtsson, vd på Skogforsk

Diskussion med våra proffstyckare
Maria Wetterstrand, samhällsdebattör och vd för Miltton Europe samt Tomas Lundmark, professor i skogsskötsel vid SLU

Kort paus för att ansluta till valbart fördjupningspass

Nytt för i år är möjligheten att delta i fördjupningspass kopplat till konferensens två huvudämnen.

Fördjupningspass, sker parallellt i två olika digitala mötesrum

Vänligen anslut till ett av rummen. Föranmälan krävs ej.

  • Hållbar konsumtion – innovation, forskning och nytänkande
  • Skogsbruk för hållbar utveckling – fortsättning med fokus på hållbarhet i praktiken

Summering och avslut

Henrik Sjölund, vd och koncernchef Holmen samt styrelseordförande Skogsindustrierna

Fortsätt diskussionen i vår chatt

Direkt efter konferensen kan du som deltagare chatta med Skogsindustriernas experter. Chatten är öppen till 15.45.

Välkommen med din anmälan
Ta del av sändningen