Guldkvisten 2020 till Tomas Gullberg

Titel: Verksamhetsledare Säker Skog

Guldkvisten delas ut av Föreningen Skogen till personer som gjort värdefulla insatser för skog och skogsbruk i Sverige och år 2020 gick priset till Tomas Gullberg.

Mullrande motorsågar är livsfarliga. Lika så är snärtande grenar och fallande träd. De och många andra faror i skogsarbetet måste hanteras på rätt sätt och med rätt utrustning. Få om någon i Sverige har betytt så mycket för ett säkrare arbete i skogen som Tomas Gullberg.

Sedan starten av branschsamarbetet Säker Skog för tjugo år sedan har Tomas varit ledare för verksamheten. Under tiden har han varit drivande i arbetet att ta fram mororsågskörkortet och i dag har över 120 000 körkort utfärdats till skogfolk som lärt sig att hantera motorsågen, röjsågen och vistelsen i skogen på ett säkrare sätt.

Det har bara varit möjligt tack vare Tomas tålamod, envishet – och förmåga att samla och vägleda alla de människor och organisationer som har behövts för att göra verksamheten till vad den är i dag. Andra förutsättningar har varit hans skogliga och tekniska kunskaper.

Säkrare skogsarbete betyder dessutom effektivare, skonsammare och lättsammare skogsarbete. Tomas Gullbergs insatser har därför inte bara räddat liv och lem på många verksamma i skogen. Han har även gjort skogslivet roligare.