Guldkvisten 2020 till Svante Axelsson

Titel: Samordnare Fossilfritt Sverige

Guldkvisten delas ut av Föreningen Skogen till personer som gjort värdefulla insatser för skog och skogsbruk i Sverige, och år 2020 blev Svante Axelsson en av dem.

Sveriges skogar har en nyckelroll för klimatet. Den möjligheten ser Svante Axelsson när han som nationell klimatsamordnare visar vägen mot ett fossilfritt Sverige.

I en tid när mycket framställs som dystert och svårt, förklarar han med klarsyn och smittsam entusiasm de möjligheter som finns. Han öppnar ögon för möjligheter till samverkan, utveckling och lösningar.

Med en stark tilltro till industrins vilja och förmåga att ställa om Sverige till en fossilfri välfärdsnation driver Svante på politiken för att den ska fånga upp industrins möjligheter.

Han ser Fossilfritt Sverige som ett Friskis&Svettis för industrin; oavsett form kan alla bli bättre. Men skogsnäringens stora bidrag, där 96% av processerna redan är fossilfria, lyfter han gärna fram som nåt av det viktigaste vi har.

Svante Axelsson förmåga och arbete med att visa vägen mot ett fossilfritt Sverige är inte bara viktig för att samhället ska ta vara på skogssektorns möjligheter – utan också för att den växande svenska skogen behöver en fossilfri värld att växa i.