Guldkvisten 2021 till Johan Kuylenstierna

Titel: Adjungerad professor och hedersdoktor vid Stockholms Universitet

Guldkvisten delas ut av Föreningen Skogen till personer som gjort värdefulla insatser för skog och skogsbruk i Sverige, år 2021 blev Johan Kuylenstierna en av dem.

Johan Kuylenstierna är professorn, hedersdoktorn, styrelseledamoten, folkbildaren, optimisten, inspiratören och debattören. Johans mångsidighet är sinnebilden för hans eget budskap om att Sverige kan bli fossilfritt före många andra: Genom samverkan och synergier.

Tillsammans klarar vi det om vi vill, och Johan pekar på skogens viktiga roll som förnybar råvara och kolsänka – en av många bitar i klimatpusslet.

Men han lyfter också fram ekosystemens utsatthet. Deras ekologiska, ekonomiska och sociala värden som vi måste rädda genom en omställning.

Johans kunskaper och inflytande på akademin, näringslivet och den allmänna opinionen får oss att vilja följa honom till ett fossilfritt Sverige, där skogen blir både räddaren och den räddade.