Young Researcher´s Award 2021 till Jessica Gard Timmerfors

Titel: Postdoktor,  MoRe Research (part of RISE)

Young Researcher´s Award 2021 gick till Jessica Gard Timmerfors. Priset delas ut av Stiftelsen Gunnar Sundblads forskningsfond och går till en forskare som forskat i max fem år efter erlagd doktorsexamen i forskningsprojekt med tydlig koppling till pappers- och massaindustrin och dess produkter och processer.

Motivering: ”Genom att studera flis med hjälp av moderna metoder och tekniker lägger Jessica Gard Timmerfors grunden för ökade möjligheter till en effektiv användning av vedråvaran. Dessutom lyfter hon fram flis som ett forskningsområde som är relevant och aktuellt för både industrin och akademin.”