Greve Carl Bernadottes skogspris 2020 till Göran Örlander

Titel: Senior rådgivare på Södra, styrelseledamot Skogforsk

Greve Carl Bernadottes skogspris är en utmärkelse som delas ut av Föreningen Skogen och går till en person som gjort det svenska skogsbruket utomordentliga tjänster. År 2020 delades priset ut till Göran Örlander.

Göran Örlander är en av de sällsynta ledfyrar i skogsbruket som fullt ut kombinerar akademiskt snille med djupa praktiska insikter. Och han gör det inte bara i familjens skog utan i Sveriges.

Genom hela sin karriär, från uppdrag på Lantbruksuniversitetet, Skogsstyrelsen, Södra skogsägarna och Skogforsk, har han fått Sverige att sköta skogen mer och klokare.

Genom Bryssels strider, ut ur älgbetade ungskogar och stormarnas brötar, fram på förädlade planteringar och smarta röjningar. Under årtionden har han ledsagat oss alla – från Smålands bönder till EU:s kommissionärer.

Utan Görans insatser som folkbildare och opinionsbildare, utan hans ledarskap inom skogsskötsel, forskning och politik hade Sveriges skogar inte varit så kunnigt vårdade och klokt styrda som vi nu till stor del tackar Göran Örlander för.