Kompetensutvecklingspriset 2021 till Christian Kugge

Titel: Forskningsspecialist, SCA R&D Centre

Kompetensutvecklingspriset 2021 från Gunnar Sundblads forskningsfond delades ut till Christian Kugge. Priset ska bidra till insikter om nya process- och produktmöjligheter inom massa- och pappersindustrin.

Motivering: ”Genom att kombinera grundläggande katalys med tillämpad forskning och utbyte med forskare i världsklass skapar Christian Kugge nya möjligheter för omvandling av den skogsindustriella restströmmen lignin. Därmed ökar ligninets potential som råvarukälla för nya material och biodrivmedel.”