Guldkvisten 2021 till Camilla Sandström

Titel: Professor vid statsvetenskapliga institutionen, Umeå Universitet

Guldkvisten delas ut av Föreningen Skogen till personer som gjort värdefulla insatser för skog och skogsbruk i Sverige. År 2021 blev Camilla Sandström en av dem.

Det räcker inte med politiska mål. Det påpekar professor Camilla Sandström. Det behövs verktyg att nå målen. Bara då kan kolliderande intressen hitta gemensamma vägar framåt.

Med ett brinnande intresse för människor, och med både ödmjuk och skarp approach, tar sig Camilla an polariserande frågeställningar i skogs-, vilt- och naturvårdsdebatten.

Hennes forskning sprider ljus över hur människor och grupper kommunicerar med varandra, hur olika delar av samhället möts i konfliktsituationer och att det är en naturlig del av samhällsutvecklingen. För konflikter driver idéer. När de hanteras rätt.

Camilla har gett dialogprocesser i skogen ett ansikte. Med sitt trygga och lugna sätt och med norrländsk touch lyckats hon få olika parter att lyssna och fundera. Hon visar vilka samhälleliga verktyg som finns och behövs för att mötas tryggare.

Alla älskar skogen på sitt sätt. Camillas forskning visar hur vi bättre kan göra det tillsammans.