Träpriset 2020 till Ateljé i Södersvik

Södersvik Arkitekturproduktion

Träpriset 2020 delades ut till Ateljé i Södersvik. Träpriset är en av de främsta utmärkelserna inom svensk arkitektur och delas ut vart fjärde år av branschorganisationen Svenskt Trä. Vinnaren utsågs under Träprisgalan, 2 december 2020 på Berns i Stockholm. Under Forum för Bioekonomi tilldelas vinnaren den plakett som sedan ska fästas på den vinnande byggnaden.

En stor ateljébyggnad är självklart infogad i kulturbebyggelsen. Volymen består av ett fåtal rumsliga komponenter; ateljén, loftet, under loftet och en separat badrumsenhet. Deras inbördes relation skapar dynamik och intimitet.

Det stora ateljérummet har många kvaliteter och möjliggör flera funktioner, en programmatisk öppenhet. Genom dess stora industriport, som upptar nästan hela den västra gaveln, ges en fantastisk möjlighet att öppna upp rummet mot dess omgivande landskapsrum. Här tillåts ateljérummet att expandera, både i tanke och praktik.

Förhållandet mellan det öppna och slutna är väl avvägt. Genom högt monterade fönsterband under takfoten mot norr, ett generöst fönster med inbyggd förvaring mot öster samt höga vertikala öppningar mot söder, skapas en dynamisk ljusföring över hela dygnet.

Arbetet med trä är centralt i detta projekt. Här har trä används genomgående i alla skalor, från stomme till möbel. En enkelhet med en samtidig komplexitet ger rummen dess självklara karaktär. Stomresning skedde med en enkel energieffektiv metod; block och talja. Projektet har en stark inspirerande experimentell karaktär.

Arkitekter och byggherrar:

  • Anders Johansson 
  • Anja Johansson Thedenius

Byggentreprenör:

  • Albertssons snickeri genom Ruben Albertsson

Deras arkitektkontor:

  • Södersvik Arkitekturproduktion

Byggnaden ligger i byn Södersvik på Rådmansö i Roslagen. Adress Prästvägen 6, 761 94 Norrtälje.