Kompetensutvecklingspriset 2020 till Armando Cordova

Titel: Professor, Mittuniversitetet

Kompetensutvecklingspriset 2020 från Gunnar Sundblads forskningsfond gick till Armando Cordova. Priset ska bidra till insikter om nya process- och produktmöjligheter inom massa- och pappersindustrin.

Motivering: ”Ett intressant forskningsområde där Stiftelsen Gunnar Sundblads forskningsfond ser att Armando Cordova kan komma fram med viktiga resultat som kan ha stor betydelse i framtiden.”