Pristagare Forum För Bioekonomi

Här hittar de tolv pristagarna vid Forum för Bioekonomi 2020 och 2021. På respektive sida finner du motiveringen till priset. Längre ner på sidan kan du även ta del av prisceremonin i efterhand.

Ta del av prisutdelningen