Forum för 74 ton

Den 9 april 2019 arrangerade Skogsindustrierna Forum för 74 ton för första gången. Detta från och med nu årligen återkommande evenemang hade 2019 temat "hur kan vi få ett större vägnät snabbare".

Effektiva transporter ger lägre utsläpp, högre trafiksäkerhet, lägre vägslitage och bättre transportekonomi. Samtidigt krävs ett stort utpekat vägnät för att kunna möjliggöra nyttorna i hela landet. För att följa implementeringen av ett vägnät för 74 tons lastbilar kommer Skogsindustrierna årligen lyfta frågan på Forum för 74 ton. Med Forum för 74 ton vill vi skapa en årlig arena där vi lyfter implementeringen av 74 ton. På så sätt kan vi samla alla intresserade för att nätverka och samtala om implementeringen.

Från 2018 blev det lagligt att köra 74 tons lastbilar på ett begränsat statligt vägnät. Resan mot ett införande av 74 tons lastbilar började redan 2006 då första forskningsprojektet inleddes. 2009 började försök med testfordon på det allmänna vägnätet. 2014 hakade politiken på med regeringsuppdrag. Sedan 2017 är Trafikverkets vision att hela BK1-vägnätet ska bli BK4, men det går för långsamt anser näringslivet. Hur kan vi arbeta gemensamt så samhällsnyttorna kan realiseras snabbare?

Volvo Trucks Sverige: High Capacity Transports (HCT)

Volvo HCT

Har du frågor om Forum för 74 ton?

Kontakta karin.tormalm@skogsindustrierna.se, 070-3827956