Forskningsagendans dag 2022

Forskning och innovation för hållbar utveckling och klimatnytta

Ta del av sändningen:

Torsdagen den 13 januari 2022 genomförde Skogsindustrierna den återkommande och uppskattade Forskningsagendans dag.

Skoglig och skogsindustriell forskning bidrar med viktiga lösningar för att möta rådande klimatutmaningar. Skogsindustriella produkter och material finns både på globala och lokala marknader och spelar därmed en viktig roll i omställningen till ett fossilfritt samhälle. 

Under dagen sätter vi fokus på skogsindustrins fortsatta utveckling och forskningsbehov, och talar bland annat om resurssmart processindustri, aktivt skogsbruk samt träbyggande – viktiga bidrag för en hållbar utveckling.

Vi får ta del av företagsforskning och satsningar från forskningsfinansiärer och akademi. Dagen är också ett gemensamt avstamp inför kommande uppdatering av Skogsnäringens gemensamma Forskningsagenda 4.0.

Datum och tid:

Torsdagen den 13 januari 2022, klockan 09.00. Seminariedagen genomförs digitalt via en webbsändning. 

Medverkar gör företag, forskningsfinansiärer och forskare.

Program

09.00 Forskning för en hållbar industri – hur främjar vi utveckling och klimatnytta

Inledning

 • Viveka Beckeman vd Skogsindustrierna
 • Torgny Persson, forsknings- och innovationsdirektör Skogsindustrierna  

Europas gröna omställning                          

 • Henrik Sjölund, vd och koncernchef Holmen                                     

Miljörörelsens syn på skogsnäringen – vad kan vi lära?

 • Maria Wetterstrand, vd Miltton Europe                                       

Skogssektorn löser klimatfrågan

 • Tomas Lundmark, professor SLU                                                       

Talanger, kompetens och hållbara material

 • Göran Sandberg, verkställande ledamot, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

 • Panelsamtal                                                                                   

Framtidsspaningar – del 1

 • Anna Jöborn, vd Stiftelsen för miljöstrategisk forskning Mistra
 • Alice Kempe, ordförande Kempestiftelserna                                 
 • Panelsamtal med Anna Jöborn, Alice Kempe och Mikael Hannus, Senior Vice President, Group R&D Stora Enso samt Torgny Persson, Skogsindustrierna 

Framtidsspaningar – del 2

 • Cecilia Sjöberg, Vinnova                                                                                               
 • Klara Helstad, chef för enheten Hållbar industri, Energimyndigheten                            
 • Panelsamtal med Cecilia Sjöberg, Klara Helstad och Jerker Jäder, R&D Director SCA samt Torgny Persson, Skogsindustrierna              

Lunch

13.15 Framtidens innovationer växer i skogen

 • Annica Bresky, vd Stora Enso
 • Viveka Beckeman, vd Skogsindustrierna

Utblickar och forskningssatsningar i skogsnäringen

Resurseffektiv användning av skogsråvaran

 • Tomas Alsmarker, chef innovation och forskning Svenskt Trä – Innovation och forskning för ökat träbyggande
 • Merima Hasani, docent Chalmers – Företagsforskarskolan Resurssmarta processer
 • Panelsamtal med Tomas Alsmarker, Merima Hasani samt Micael Ragnarsson, Director Innovation Project Portfolio, BillerudKorsnäs och Torgny Persson, Skogsindustrierna                             

Möjliggörare för framtidens skogsnäring

 • Eva Malmström, föreståndare och professor, Wallenberg Wood Science Center          
 • Sverker Danielsson, programchef Mistra Digital Forest
 • Daniel Söderberg, föreståndare och professor, Treesearch                     

Avslutning

 • Torgny Persson, forsknings- och innovationsdirektör Skogsindustrierna
 • Mikael Hannus, Senior Vice President, Group R&D Stora Enso
 • Viveka Beckeman, vd Skogsindustrierna
 • Henrik Sjölund, vd och koncernchef Holmen 

Vi ser fram emot en dag som ökar kunskapen om och utvecklingen av en skogsnäring i världsklass!

Välkommen med din anmälan

Hälsar Torgny Persson, forsknings- och innovationsdirektör på Skogsindustrierna.