Forskningsagendans dag 2021

Se livesändningen i efterhand här

En konferens med fokus på aktuell skoglig och skogsindustriell forskning med fokus på konkurrenskraft, marknad, digitalisering och utvecklingspotential. Tema för konferensen: Så bidrar skogsindustrins forskning till Sveriges konkurrenskraft.

Under dagen sätter vi fokus på den skogliga och skogsindustriella forskningens möjligheter att kraftfullt bidra till Sveriges omstart. Den utvecklingspotential som forskningen möjliggör och hur den relaterar till konkurrenskraft, marknad och digitalisering kommer att bli avgörande. Välkommen!

Program 13 januari 2021

 • 08:30  Välkomna
  Torgny Persson, forsknings- och innovationsdirektör, Skogsindustrierna
 • Branschens potential
  Viveka Beckeman, vd, Skogsindustrierna
 • Konkurrenskraft, marknad och digitalisering
  Henrik Sjölund, vd och koncernchef, Holmen
 • Grundforskning  av relevans för svensk skogsindustri
  Göran Sandberg, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse 
 • Företagspresentationer:
  • Sara Starrsjö, SCA
  • Dan Oscarson, Södra
  • Micael Ragnarsson, BillerudKorsnäs
  • Anders Brolin, Stora Enso
  • Hannes Vomhoff, Holmen
  • Fredrik Klang, Sveaskog
  • Anders Carlsson, Derome
 • På gång inom de strategiska innovationsprogrammen och vid instituten
  • BioInnovation
   Anna Wiberg, programchef
  • Skogforsk
   Charlotte Bengtsson, vd
  • RISE
   Magnus Hallberg, divisionschef Bioekonomi och hälsa
 • Aktuella satsningar från de offentliga finansiärerna
  • Vinnova
   Margareta Groth
  • Energimyndigheten
   Klara Helstad
  • Formas
   Karin Perhans
 • Vägen framåt
  Paneldiskussion om vad näringen kan göra och vilka förutsättningar som samhället bör bidra med för att tillvarata den utvecklingspotential som finns inom processteknisk skoglig och skogsindustriell forskning. Deltagare: Henrik Sjölund, Holmen, Viveka Beckeman, Skogsindustrierna, Margareta Groth, Vinnova och Göran Sandberg, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Moderator: Torgny Persson
 • 12.15-12.30 Avslutning och summering
  Torgny Persson, forsknings- och innovationsdirektör, Skogsindustrierna

Mer information och anmälan.

Forskningsagendans dag arrangeras av Forskningsagendan 4.0 och Skogsindustrierna.