Almedalen 2020

Skogsindustrierna på plats i Almedalen 2020.

Skogsindustrierna finns på plats i Almedalen för att visa och diskutera hur produktiva skogar och produkter från skogarna bidrar till klimatarbetet, till sysselsättning och välfärd och till hållbar utveckling. Mer info om 2020 års medverkan kommer framöver.

Nedan kan du läsa om Skogsindustriernas aktiviteter i Almedalen 2019.