Debatt: Byt ut miljömålen mot mål för hållbar utveckling

När Agenda 2030-delegationen i morgon överlämnar sitt betänkande till regeringen bör det innehålla förslag på hur de 16 nationella miljömålen kan integreras i FN:s 17 hållbarhetsmål. Det skriver Skogsindustriernas Carina Håkansson och Linda Eriksson.

Med 18 år gamla nationella miljömål och nya globala hållbarhetsmål är det hög tid för ett svenskt omtag. Inom skogsindustrin vill vi gå från nationella miljömål till mål för hållbar utveckling som också fångar vår exporterade klimatnytta. Det är mer rättvisande och effektivt att styra mot breda hållbarhetsmål än mot dagens avgränsade miljömål. Vi hoppas att detta finns med bland förslagen som Agenda 2030-delegationen lämnar över till regeringen imorgon.

Läs hela debattartikeln på altinget.se