Debatt: ”Aktivt brukad skog ger hållbart samhälle”

Skogsindustrierna replikerar i Dagens Nyheter

Skog solglimt

Mårten Larsson i replik i Dagens Nyheter: "För att skapa så hög tillväxt som möjligt och kunna förse samhället med klimatneutrala produkter är det viktigt att vi brukar så stor skogsareal som möjligt"

En grupp forskare kritiserar Skogsstyrelsens beslut att ta en paus i inventeringen av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige i en artikel i Dagens Nyheter den 12/4.

Vi delar forskarnas uppfattning om att nyckelbiotoper ofta är små, isolerade och lider av negativa kanteffekter och fragmentering. Vi tror oss också dela uppfattningen att nyckelbiotoper ingår som en del i ett omfattande naturvårdsarbete i skogsbruket. Ett arbete där allt från statliga reservat till markägarnas olika naturvårdande åtgärder vid avverkning ingår i en helhet.

Mot den bakgrunden blir kritiken mot Skogsstyrelsen beslut att pausa inventeringsarbetet märklig.