Debatt: ”Skogsbruk behövs för att lösa klimatproblemen”

Linda Eriksson, ansvarig svensk skogspolitik på Skogsindustrierna replikerar Greenpeace i en debattartikel på SvD. "I det svenska skogsbruket är avverkningen mindre än tillväxten och skogsförrådet ökar hela tiden. Samtidigt är tillgången på förnybar råvara, som till exempel skog, en grundläggande förutsättning för den hållbara bioekonomin"

"Greenpeace och Frode Pleym vill på SvD Debatt den 1 mars ge en bild av att skogsbruket breder ut sig och att skogen håller på att ta slut i Sverige. Det är en bild som inte överensstämmer med vår. Av Sveriges totalt 28 miljoner hektar skogsmark är ungefär en fjärdedel på olika sätt redan i dag undantagen från skogsbruk. Därutöver lämnas ytterligare 8 procent av arealen i brukade skogar som miljöhänsyn. I det svenska skogsbruket är avverkningen mindre än tillväxten och skogsförrådet ökar hela tiden. På www.skyddadskog.se finns interaktiva kartor som i detalj visar var de avsatta skogarna finns och vem som äger dem. Där kan man också välja att sortera på olika skyddsformer."

Läs hela artikeln på SvD.se