Debatt: ”Regeringsinitiativ hotar cirkulärt system”

Skogsindustriernas vd Carina Håkansson skriver tillsammans med ett antal företrädare för pappers- och återvinningsindustrin en debattartikel i Aktuell Hållbarhet. "Överföringen av insamlingsansvaret för förpackningar och tidningar till kommunerna riskerar att slå sönder ett cirkulärt system som fungerar."

"Regeringen vill avskaffa dagens producentansvar – ett ansvar som i dag innebär att smått fantastiska över nittio procent av alla tidningar samlas in och återvinns till nya produkter. Nu föreslås kommunerna ta över insamlingsansvaret, något som oroar industrin. Arbetstillfällen i svenska pappersbruk hotas och cirkulära system riskerar att falla samman med negativa miljöeffekter som följd. 

I Sverige försörjs tre pappersbruk av de tidningar som hushållen källsorterar – en betydelsefull miljöinsats. Fler än nio av tio tidningar som sätts ut på marknaden i dag samlas in och återvinns till nya produkter. Och över nittio procent av medborgarna tycker att det är enkelt att återvinna tidningar, enligt en undersökning av United Minds 2015 på uppdrag av Pressretur."

Läs hela artikeln hos Aktuell Hållbarhet