Debatt: Många kritiska röster när miljöministern vill avskaffa producentansvaret

PappersKretsen debatterar kring miljöministerns åsikt att avskaffa producentansvaret.

Miljöministern vill avskaffa dagens producentansvar samtidigt som återvinningen ska öka genom kommunala insatser. Det är förvånande och oroande både i ett producent- och samhällsperspektiv. Dagens väletablerade kretsloppssystem ger hög miljönytta och är bland de främsta i Europa. Det spelar en viktig roll i den cirkulära, biobaserade ekonomin.

Läs PappersKretsens artikel