Debatt: ”Anders Lundin och Mitt i naturen har gått vilse i skogen”

Artikel på SVT Opinion

Foto: Ola Kjelbye/Södra Lena Ek, Södra skogsägarna

Södras ordförande Lena Ek riktar skarp kritik mot SVT och programmet Mitt i Naturen i en debattartikel på SVT Opinion.

"I programmet Mitt i Naturen (2016-12-01) kastas tittaren mellan skövlingen av regnskog i Indonesien till svenska skogar som beskrivs som ett ökenlandskap där det bara återstår små oaser av värde för den biologiska mångfalden. Vi får anta att det finns en tanke med jämförelsen. Från palmplantage till programledaren Anders Lundins vägledande ord om att vi bara har "trädplantage" i Sverige.

Man har lust att säga: gå hem och läs historia! Tyvärr är programmet symptomatiskt för hur det svenska skogsbruket beskrivs. Precis som i SVT:s Mitt i Naturen är det genom röster från gröna aktivister som står oemotsagda och framställs som objektiva sanningssägare."

Läs hela artikeln på svt.se