Debatt: Industrier som går före ska inte bestraffas

Replik på SvD Debatt

På SvD Debatt svarar skogsindustrin på en artikel gällande utsläppshandel, signerad miljökonsulten Magnus Nilsson.

"Skogsindustrin har fått ökade energikostnader genom att handeln med utsläppsrätter har gett högre elpriser. Denna helhetsbild bortser dock miljökonsulten Magnus Nilsson från, skriver företrädare för skogsindustrin i en replik.

Magnus Nilsson beskriver utsläppshandeln som en kassako för svensk industri och inte minst för skogsindustrin. Nilsson kallar skogsindustrin för en koldioxideffektiv industri. Rätt, men vi är mer än så. Vi är en del av lösningen för att minska de fossila utsläppen. Växande skog binder koldioxid och skogsbaserade produkter lagrar koldioxid i ett evigt kretslopp."

Läs hela artikeln på svd.se