Mats Kinnwall

Chefsekonom

Foto: Björn Leijon

”Tål världen 70 % större BNP och 1,5 miljarder fler människor till 2030? Jag tror att hållbarhetsargumentet kommer att påskynda en alternativ teknisk utveckling. Även kraven från allt fler medvetna konsumenter kommer att påverka.”

Mats leder vår avdelning för bransch- och marknadsanalys. Han ansvarar även för bedömningar av den samhällsekonomiska utvecklingen globalt och i Sverige, för såväl Skogsindustrierna som Industriarbetsgivarna.

Hur länge får vi leva med låg inflation?

Skogsindustriernas chefsekonom Mats Kinnwall berättar om den beska ekonomiska medicinen (maj 2016).