Mårten Larsson

Vice vd, bioekonomi & internationella skogsfrågor

Mårten Larsson
Foto: Björn Leijon

”EU har mycket på gång som berör skogen. Viktiga frågor för Sveriges del är hållbarhetskriterier för fasta bränslen och frågan om markanvändningssektorn ska fortsätta redovisas för sig eller ingå i den så kallade icke handlande sektorn.”

Hållbart brukande av skog och skogen som en del av lösningen på klimatfrågan tillhör Mårtens expertområden. Som ordförande för arbetsgruppen för det nationella skogsprogrammet har han jobbat med den övergripande frågan "Hur maximerar vi värdeskapande i skogens värdekedjor från skog till konsument, till nytta för ett hållbart samhälle?"

Vad är bioekonomi?

Vad innebär EU:s energi- och klimatpolitik för skogsindustrin?