Karolina Boholm

Transportdirektör

Foto: Björn Leijon

”Att beskatta avstånd är att beskatta landsbygden. Sverige är större än storstäderna och en vägslitageskatt skulle kraftigt missgynna vissa regioner och branscher. Det är inte transportavståndet i sig som påverkar klimatet, utan utsläppen.”

Karolina ansvarar för frågor om transporter, infrastruktur, drivmedelsskatter och miljöfrågor kopplade till transporter. Aktuellt just nu är underhåll av järnvägen och investeringar för ökad godstrafik på spår, regeringens utredning om vägslitageskatt (kilometerskatt) samt att implementera 74-tons lastbilar.

Varför är skogsindustrin kritisk mot vägslitageskatten?