Helena Sjögren

Ansvarig bioenergi

Foto: Björn Leijon

”Biobränslen är viktiga restprodukter från skogen som har gjort det möjligt att fasa ut olja för uppvärmning i Sverige. Det finns potential att framställa mer bioenergi, inklusive drivmedel av skogens restprodukter.”

Helena ansvarar för frågor som rör användning och produktion av bioenergi inom massa-, pappers- och sågverksindustrin. Hon diskuterar ofta bioenergins potential och dess hållbarhetsaspekter, liksom biodrivmedel. Helena är även väl insatt i den svenska miljömålsberedningens förslag.

Varför ska vi satsa på bioekonomi?

Hur ska EU utforma en hållbar politik för bioenergi?

Varför gör inte skogsindustrin mer biodrivmedel?