Christina Wiklund

Miljödirektör

Foto: Björn Leijon

”För oss är de viktigaste drivkrafterna att kunna förse marknaden med återvinningsbara produkter och material framställda från en förnybar råvara och som är bra för klimatet.”

Ansvarar för övergripande miljöpolitiska frågor med särskilt fokus på tillverkningsprocesser, produkt- och produktsäkerhetsfrågor. Aktuellt just nu är tillämpningen av Industriutsläppsförordningen och de EU-gemensamma BAT-slutsatserna för massa- och papperstillverkning samt för stora energianläggningar. Andra pågående frågor är vattenadministrationen och paketet om cirkulär ekonomi inkluderande föreslagna ändringar i avfallslagstiftningen.

Vad innebär hållbar utveckling för skogsindustrin?

Hur vill skogsindustrin att EUs miljöregler ska utformas?