Carina Håkansson

Verkställande direktör

Carina Håkansson

"Vi ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Det förutsätter ett skifte till en ekonomi som bygger på kretslopp istället för förbrukning. Produkter baserade på fossila råvaror, som kol och olja, måste bytas mot produkter tillverkade av förnybar råvara, som skog."

Carina leder Skogsindustriernas arbete. Hon är ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien och ingår i styrgruppen för "Innovation i Skogsnäringen". Carina diskuterar gärna bioekonomi och hur skogsindustrins bidrar till att uppfylla nationella och internationella klimatmål. Carina är jägmästare och har tidigare jobbat för Stora Enso och Dala Kraft.