Anna Holmberg

Energidirektör

Anna Holmberg
Foto: Björn Leijon

”Alla kommer att behöva bidra till att EU kan fortsätta att sänka sina utsläpp. Vi vill ha ett administrativt enkelt system. Vi ser också ett fortsatt behov av gratis utsläppsrättigheter och ersättning för indirekta koldioxidkostnader.”

Anna arbetar med näringspolitiska frågor inom det svenska elsystemet, utsläppshandel och energieffektivisering. Aktuella frågor på bordet är den svenska energikommissionens arbete, EU-kommissionens förslag till översyn av EU-ETS samt lagstiftning och styrmedel för energieffektivisering både i Sverige och inom EU.

Varför är stabil elförsörjning så viktig för skogsindustrin?

Hur ser Skogsindustrierna på EU:s system för utsläppsrätter?