Remissvar: Promemoria ”Ambitionshöjning inom elcertifikatssystemet till 2020”

Flis liggande
Foto: Skogsindustrierna

Skogsindustrierna tackar för möjligheten att ge synpunkter och lämnar detta remissyttrande angående ambitionshöjning inom elcertifikatssystemet till 2020.

Sammanfattning

  • Skogsindustrierna anser att förslagets konsekvensanalys är bristfällig, då den inte behandlar effekter av ambitionshöjningen i ett bredare systemperspektiv.
  • Skogsindustrierna vill understryka vikten av att den elintensiva industrin även fortsatt är undantagen kvotplikt.
  • I övrigt, ställer sig Skogsindustrierna bakom det remissvar som lämnats in av SKGS på vägnar av den råvaruförädlande och energiintensiva industrin i Sverige.

Läs SKGS synpunkter här.